رئیس شورای سیاست گذاری همایش بین المللی شیخ احمد جام:

نخستین همایش بین المللی هزاره شیخ جام برگزار می شود

حقدادی / فرماندار و رئیس شورای سیاست گذاری همایش بین المللی شیخ احمد جامی  گفت : نخستین همایش بین المللی شیخ الاسلام احمد جامی  با حضور برجسته ترین عرفان پژوهان جهانی ،کشوری و استانی و شهرستانی در تاریخ ۲۲ و ۲۳ تیر ۱۴۰۱ در تربت جام برگزار می شود.به گزارش خراسان رضوی، حسین‌ جمشیدی افزود:برای برگزاری هر چه باشکوه تر این همایش بین المللی  همه امکانات و تجهیزات شهرستان در اختیار دبیرخانه همایش قرار گرفته است و این همایش با محورهای تاثیر آموزه های قرآن و حدیث در آثار شیخ جام ، تاثیر اندیشه های شیخ جام در آسیای میانه و شبه قاره هند، سیمای شیخ جام در آثار و مقامات، پارسی نویسی شیخ جام و چشم اندازهای نثر وی، نسخه شناسی آثار شیخ جام، بررسی و تحلیل اشعار شیخ جام، آثار خانقاهی و خاندانی شیخ جام در طول تاریخ و جایگاه مجموعه معماری آرامگاهی شیخ جام در معماری عرفانی برگزار می شود.دکتر  علیرضا قیامتی، دبیر علمی همایش هزاره شیخ احمد جامی نیز گفت: برگزاری همایش بین المللی هزاره شیخ احمد جام  آورده های ملی و منطقه ای دارد و قدمی در مسیر شناساندن چهره اصلی شیخ احمدجام است . در حوزه آورده ملی تقویت و پاسداشت زبان فارسی است که مورد بی مهری قرار گرفته است.وی ادامه داد:  تعداد ۱۵۶ مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده که ۳۱ مقاله خارجی است و ۵۰ مقاله به چاپ خواهد رسید . مهمانان خارجی صاحب مقاله شرکت کننده در این همایش از کشورهای بنگلادش ، هند، ازبکستان ، افغانستان ، تاجیکستان، قزاقستان، گرجستان، آذربایجان ، ترکیه، سوئیس ، پاکستان، عراق و ... هستند.