مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد:

مصرف ۵۰ میلیون متر مکعب گاز در شب سرد استان

مدیر عامل شرکت گاز استان گفت: در ۲۴ ساعت منتهی به روز شنبه، رقمی حدود ۵۰ میلیون متر مکعب گاز در استان مصرف شد که ۹۳ درصد این آمار فقط در بخش خانگی و عمومی توزیع شده است.  
به گزارش ایسنا، افتخاری در نشست کمیته مدیریت بحران شرکت گاز به دلیل افزایش مصرف گاز در استان اظهار کرد: متاسفانه همه ساله در فصل سرما شاهد افزایش میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و عمومی هستیم.  
از مشترکان تقاضا می‌کنیم با مدیریت بهینه و ایمن گاز طبیعی زمینه خدمت‌رسانی بهتر و پایداری این نعمت الهی را برای همگان فراهم کنند.   وی با بیان این که شبکه گاز طبیعی در تمام شهرها و روستاهای خراسان رضوی پایدار است، افزود: به امید خدا و با همکاری و همیاری مشترکان این مهم در سراسر خراسان رضوی و در روستاهای نقاط دور از خطوط انتقال گاز استان و کشور ادامه خواهد داشت.