خراسان رضوی گنجینه کشتی با چوخه کشور

رضا اعلمی/هفته گذشته اولین دوره مسابقات کشتی با چوخه قهرمانی نوجوانان وجوانان کشور به میزبانی تربت جام دراین شهرستان برگزار شد. به گزارش خبرنگارما دراین مسابقات 310 چوخه کارنوجوان وجوان طی یک روز در سالن وحدت این شهرستان به رقابت پرداختند که درپایان در نتیجه تیمی و در رده نوجوانان تربت جام با کسب 35 امتیاز روی سکوی اول قرارگرفت و تیم های مشهد الف با 19 امتیاز وهمدان با 16 امتیازبه ترتیب در رده های دوم وسوم ایستادند.
 در رده سنی جوانان هم چوخه کاران جوان تربت جام با کسب  35 امتیاز روی سکوی اول قرارگرفتند و تیم های مشهد با 27 امتیاز و قوچان با 24 امتیاز در جایگاه های دوم و سوم ایستادند. 
درحاشیه برگزاری اولین دوره مسابقات کشتی باچوخه نوجوانان وجوانان کشور در تربت جام   گفت وگویی با مسئول انجمن کشتی باچوخه کشورانجام دادیم.
مسئول انجمن کشتی با چوخه کشور به خبرنگارما گفت: امروزه استان های خراسان رضوی و شمالی دو قطب کشتی با چوخه کشور هستند و اگر مشاهده می کنید امروزه کشتی باچوخه در مازندران  یا استان های دیگری همچون همدان و البرز شکل گرفته، بدین معنا نیست که فقط خراسان رضوی و شمالی این شرایط را دارند و بقیه ندارند چون ورزش قابلیت گسترش و توسعه را  دارد که امروز شاهد آن هستیم. قائمی افزود:اگر بخواهیم در باره  چوخه تربت جام صحبت کنیم، باید گفته شود امروز اولین دوره مسابقات کشتی با چوخه قهرمانی نوجوانان و جوانان کشور در این شهرستان برگزار شد، به این دلیل که تربت جام با تلاش و پیگیری ورزشکاران خود ، خودش را به اهالی کشتی باچوخه تحمیل کرد و امروزهم یک سر و گردن بالاتر از خیلی از جاهایی که ادعا دارند ، حرکت می کند و یکی از علت هایی که ما این مسابقات را درتربت جام برگزار کردیم، ارزش گذاری به    زحماتی است که اهالی کشتی باچوخه دراین شهرستان می کشند.