گازگرفتگی ۸ نفر در یک جشن عروسی

جمعه  شب هشت نفر با علایم مشابه مسمومیت ناشی از گازگرفتگی به بیمارستان درگز مراجعه کردند.دکتر حق پرست رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان درگز  گفت:  تعداد ۸ نفر با علایم مسمومیت ناشی از گازگرفتگی به بیمارستان درگز مراجعه کردند و به صورت سرپایی درمان شدند.وی در ادامه گفت: طی بررسی های اولیه، مشخص شد این اتفاق در مراسم عروسی یکی از تالارهای  پذیرایی شهرستان رخ داده است که پس از تحقیقات تا روشن شدن موضوع  با هماهنگی دادستان، صبح دیروز تالار مربوط پلمب شد.حق پرست  گفت: ابعاد دقیق و علت  این اتفاق هنوز مشخص نشده است و نیازمند کارشناسی های بیشتر توسط چند نهاد است تا از بروز چنین حوادثی جلوگیری شود؛ اولویت ما سلامتی مردم است و در این زمینه بدون هیچ اغماضی با خاطیان برخورد قانونی می شود.