اختصاص ۲۰ درصد غرفه های فعال جمعه بازار مشهد به زنان

رئیس اداره سامان دهی مشاغل غیررسمی سازمان سامان دهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری مشهد گفت: ۲۰ درصد غرفه های فعال جمعه بازار شهید شوشتری مشهد به فعالیت زنان مشاغل خرد و خانگی  اختصاص یافته است. 
به گزارش روابط عمومی سازمان سامان دهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری مشهد، رضا محمدی افزود: در این غرفه ها ۵۴۰ بانو، پس از دریافت مجوزها مشغول به کار هستند. وی ادامه داد: زنان در این غرفه ها محصولاتی از جمله پوشاک، گل و گیاه و به طور کل انواع تولیدات خانگی را عرضه می کنند. وی گفت: بخشی از محصولات عرضه شده در غرفه های ویژه بانوان را تولیدات صنایع دستی و دست بافته ها تشکیل می دهد.