ممنوعیت سفر به مشهد همچنان معطل تصمیم ستاد ملی

بهبودی نیا- ممنوعیت سفر به مشهد که چهارشنبه دو هفته پیش در قالب طرحی به ستادملی مقابله با کرونا ارسال شده بود، هنوز تعیین تکلیف نشده و معطل تصمیم ستاد ملی کروناست، آن طور که معاون دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعلام کرده، «هنوز از ستاد ملی کرونا برای محدودیت یا ممنوعیت ورود با خودروی شخصی به مشهد چیزی ابلاغ نشده است.» تعلل در تعیین تکلیف این موضع در حالی صورت می‌گیرد که دهه آخر صفر شروع شده و ضروری است که تصمیم گیری در این زمینه تسریع شود تا به منظور حفظ کرامت زائران حضرت رضا(ع) اقناع‌سازی سفر نکردن به مشهد در این ایام از مبدا صورت گیرد و سفرها به مشهد از مبدا مدیریت شود، قطعا در شأن زائر حضرت رضا(ع) نیست که از ورود آن ها به شهر جلوگیری کرده یا در مبادی ورودی مشهد، برگردانده شوند، بنابراین ضروری است که تصمیم سریع تری در این زمینه گرفته شود. به گزارش «خراسان رضوی»، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد روز گذشته در نشست خبری ستاد استانی مقابله با کرونا گفت: پیوست های جدیدی به منظور بومی سازی پروتکل ها به ستاد ملی کرونا ارسال شد و هنوز از کشور و ستاد ملی کرونا ابلاغی برای محدودیت یا ممنوعیت ورود با خودروی شخصی به مشهد به ما ابلاغ نشده است.