رئیس اتاق بازرگانی:

عضویت ایران در سازمان شانگهای برکات بسیاری دارد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گفت: عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای اتفاق فرخنده ای است که برکات بسیاری برای اقتصاد کشور به ارمغان می آورد و امید است با هماهنگی و ظرفیت سازی لازم بخش های تولیدی و اقتصادی از این ظرفیت بیشترین بهره را بگیرند. به گزارش ایرنا، شافعی روز جمعه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: برای تمرکز مناسب‌تر بر این موضوع نیز کمیته‌های ویژه‌ای در اتاق‌های بازرگانی استانی تشکیل شده که جمع بندی تحلیل‌های آن ها در پارلمان بخش خصوصی ایران بررسی می شود. وی افزود: براساس ارتباطاتی که بخش خصوصی با دولت سیزدهم دارد امید به تغییر در فعالان اقتصادی در حال ایجاد است بنابراین امیدواریم در انتخاب استانداران دقت نظر لازم انجام شود و کسانی منصوب شوند که بر اقتصاد کشور تاثیرگذار باشند. مرتضی اشرفی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان و تلاش‌هایی که بخش خصوصی در تعامل با دستگاه‌های دولتی برای گره‌گشایی از مشکلات حوزه تولید و اقتصاد این خطه داشته گفت: نظر به این که شیوع کرونا در چند مرحله موجب برگزار نشدن جلسات این شورا در استان شده، برای جبران این موضوع از وزارت کشور تقاضا داریم بررسی های خود را با مدنظر قرار دادن این محدودیت ها انجام دهد و مدت ارزیابی را از شش ماه به هشت ماه تا یک سال افزایش دهد.