مدیرعامل شرکت گاز استان خبرداد:

صرفه جویی ۲۳۰ میلیاردی با ساخت ایستگاه‌های گازرسانی

مدیر عامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: شرکت گاز استان موفق شده است از طریق مولدسازی کالاهای مازاد در انبار این شرکت نسبت به ساخت ۱۳۰ ایستگاه گاز با صرفه‌جویی ۲۳۰ میلیارد ریال اقدام کند. به گزارش ایسنا، افتخاری در حاشیه بازدید از انبار مرکزی تدارکات و عملیات کالای این شرکت در مشهد اظهار کرد: شرکت گاز خراسان رضوی در راستای دو هدف استراتژیک مدیریت بهینه دارایی‌های فیزیکی و ارتقای ارزش آفرینی پروژه‌ها در چند سال گذشته با دو چالش جدی روبه رو بوده است. مشکل اول به واسطه افزایش قیمت‌ها و بعضا مسائل مرتبط با تحریم‌های ظالمانه بود، به نحوی که برای تزریق گاز در پروژه‌های گازرسانی روستایی و صنعتی به لحاظ نبود ایستگاه تقلیل فشار با چالش روبه رو شده بودیم. وی افزود: از طرف دیگر با توجه به قدمت امور تدارکات و عملیات کالا در شرکت گاز خراسان رضوی تعدادی از تجهیزات و قطعات سال‌های گذشته به صورت مازاد در انبار وجود داشت. این دو موضوع باعث شد تا همکاران پرتلاش حوزه‌های مهندسی، بهره‌برداری، بازرسی فنی، گازرسانی به صنایع، HSE  و به ویژه امور تدارکات و عملیات کالا در یک اقدام جهادی و گروهی به بازدید و تهیه لیست مازاد و راکد انبار اقدام کردند.