دکتر کیانی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد شد

وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حکمی، دکتر محمدعلی کیانی را به عنوان «سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد» منصوب کرد. به گزارش وب دا، دکتر بهرام عین اللهی در این حکم، محمدعلی کیانی فوق تخصص گوارش اطفال و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد را به عنوان سرپرست این دانشگاه منصوب کرده است.
دکتر محمد علی کیانی استاد گروه گوارش اطفال دانشگاه علوم پزشکی مشهد است و در کارنامه خدمتی خود سوابقی همچون ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، مدیر حوزه نظارتی در سازمان تامین اجتماعی، مدیر حوزه نظارتی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونای خراسان رضوی و دبیر ستاد اجرایی مدیریت کرونا ی دانشگاه علوم پزشکی مشهد را دارد.