مدیر کل حوزه استانداردر جمع سهامداران پدیده:

حکم قضایی پدیده صادر نشود امکان ورود به بورس وجود ندارد

مدیر کل حوزه استاندارگفت : تا حکم قضایی پدیده صادر نشود امکان ورود به بورس وجود نخواهد داشت .
به گزارش ایرنا ، حدود 150 نفر از سهام داران شرکت پدیده شاندیز روز پنج شنبه با تجمع مقابل استانداری خراسان رضوی، خواستار تعیین تکلیف وضعیت سهام و مطالبات خود شدند.
 این افراد در نمازخانه استانداری با حضور مدیرکل حوزه استاندار به طرح مشکلات خود پرداختند.
مدیر کل حوزه استاندار در جمع آنان گفت: پرونده شرکت پدیده بسیار پیچیده است و طی یک یا دو جلسه قابل رفع نیست که اگر این طور بود مشکل این شرکت پیش از این حل شده بود، لذا از ما نیز نخواهید یکی دو ماهه موضوع را جمع کنیم.
محمد حسین صالحی افزود: استاندار خراسان رضوی فرد اقتصادی  و پیگیر مسئله شرکت پدیده است و اصولا موضوعات شرکت های پدیده و کاسپین معضل جدی ماست و همه تلاش ما، رفع این معضل است و ناراحتی و مشکلات پیش آمده برای شما را درک می کنیم و به شما حق می دهیم.
وی ادامه داد: این شرکت بیش از 100 هزار سهام دار و صدها میلیارد تومان گردش مالی دارد و مسئله ملی است.
مدیر کل حوزه استاندار گفت: استاندار خراسان رضوی که از دی ماه پارسال مسئولیت این استان را بر عهده گرفته، طی این مدت در هشت جلسه کارشناسی در باره شرکت پدیده در تهران و مشهد شرکت کرده است.
صالحی افزود: پرونده شرکت پدیده یک مسیر قضایی دارد که در استان پیگیری می شود و یک مسیر اداری دارد که در جلسه نمایندگان سران قوا در تهران به آن پرداخته می شود لذا پرونده پیچیده است و تا حکم قضایی برای پرونده صادر نشود امکان ورود شرکت پدیده به بورس نخواهد بود.
وی اظهار کرد: از بنده نخواهید زمان یا وعده بی جا برای رفع مشکل پدیده اعلام کنم اما معتقدم پرونده به جایی رسیده که در حال حل شدن است.